Cozy

Algemene voorwaarden COZY BED & BREAKFAST
1. Algemeen
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Cozy Bed & Breakfast, Smidsstraat 5, 6662 DR Elst (Gld).
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf bij Cozy Bed & Breakfast zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Cozy Bed & Breakfast ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Cozy Bed & Breakfast dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • Inge van Balen is de eigenaar en beheerder van Cozy Bed & Breakfast, verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

2. Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een verblijf bij Cozy Bed & Breakfast worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, via de website of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Cozy Bed & Breakfast een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Betaling
 • De verblijfskosten bij Cozy Bed & Breakfast dienen via de website of bij aankomst contant te worden voldaan.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

4. Annulering
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 • Deze vergoeding bestaat uit:

*Bij annuleren meer dan 14 dagen voor aankomstdatum is de annulering kosteloos.
*Bij annulering van 14 tot 3 dagen voor aankomstdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
*Bij annuleren van 3 dagen of minder is 100% van het bedrag verschuldigd.

Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na annulering te worden overgemaakt op bankrekening nummer:
IBAN/Rekeningnummer:NL22ABNA0616693087
t.n.v. Cozy Bed & Breakfast te Elst (Gld).


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek
 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt
 • Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt op het terras te gebruiken.
 • Het ontbijt wordt, in overleg tussen 8.00 en 10.00 uur, klaargezet in de Cozy ontbijtruimte.

Uw verblijf
 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.30 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen aan de openbare weg of op het eigen terrein van Cozy Bed & Breakfast, voor zover er ruimte is.
 • De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en schoon te worden verlaten.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de eigenaar in huis.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn in Cozy Bed & Breakfast niet toegestaan.
 • Roken in Cozy Bed & Breakfast is niet toegestaan.

Service

Nieuws
Algemene voorwaarden
Privacy & Disclaimer

Informatie

Over Cozy
Onze kamers
Gastenboek

Contact

Contactgegevens
Direct reserveren
Op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in
voor onze nieuwsbrief.
Wilt u ons volgen?