Cozy

Privacy


COZY Bed & Breakfast respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan COZY Bed & Breakfast verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan COZY Bed & Breakfast worden verstrekt via applicaties van COZY Bed & Breakfast of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door COZY Bed & Breakfast, neem dan contact op via een E-Mail naar info@cozy.nl.

Cookies

COZY Bed & Breakfast maakt soms gebruik van cookies. COZY Bed & Breakfast gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan de applicaties te vergemakkelijken. Indien u referenties of artikelen bezoekt worden sommige gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van website van COZY Bed & Breakfast wordt verminderd, danwel dat de website van COZY Bed & Breakfast geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van COZY Bed & Breakfast en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland

Service

Nieuws
Algemene voorwaarden
Privacy & Disclaimer

Informatie

Over Cozy
Onze kamers
Gastenboek

Contact

Contactgegevens
Direct reserveren
Op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in
voor onze nieuwsbrief.
Wilt u ons volgen?